การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับสู่อาเ...

2
การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้อนรับสู่อาเซียนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระบบให้ข้อมูลสภาพจราจรและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวIntelligent Transportation System (ITS) เพื่อสามารถกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดได้อย่างสมดุล เพื่อสามารถลดปัญหาการจราจรที่แออัด และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสามารถส [...]

คสช.อนุมัติ 835ล้านสร้างถนนด้วยยางพาร...

คสช.อนุมัติ 835ล้านสร้างถนนด้วยยางพารา
                                                                      http://news.voicetv.co.th/thailand/112508.html  อ้างอิงจาก voice news นอกจากนี้ ที่ประชุม คสช.อน [...]

กทพ. จับมือ บก.จร. เชื่อมสัญญาณภาพจรา...

its15
วันนี้ (24 ธันวาคม 2556) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS CENTER) สำนักงาน กทพ. จตุจักร นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลจราจ [...]

Performance Enhancement of Automatic ...

444
การพัฒนาและออกแบบระบบตรวจสอบสภาพความเสียหายของผิวทาง โดยการวิเคราะห์สภาพผิวทางจากการมองเห็น (Vision-based)ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ ในปัจจุบันกระบวนการสำรวจและประเมินสภาพทางโดยสายตา (Visual Inspection Rating) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยใช้เจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจและบันทึกผลการสำรวจลงในแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ซึ่งก [...]

การย้ายโรงซ่อมรถไฟมักกะสัน

6668
การย้ายโรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล (ศูนย์ซ่อมรถจักร ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและปรับอากาศ ศูนย์ซ่อมรถโดยสาร ศูนย์แผนงานและการผลิต) คลังพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ และโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยกร     (เพิ่มเติม…)

ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระ...

ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่2
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการก่อสร้าง และจัดการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ โดยในปัจจุบันมีโครงข่ายทางพิเศษที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบรวม 7 สายทาง ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 207.9 กิโลเมตร และจะมีการก่อสร้างทางพิเศษเพิ่มขึ้นในอนาคตตามแผนแม่บทของ กทพ. กทพ. จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการที่ทันสมัย สามารถเก็บข้อมูลจราจ [...]

ขอบข่ายการทำงาน